Öko - Víz Világnapja

Az elmúlt héten volt a Víz Világnapja (márc. 22.), s ezért ezen a héten a témánk a tanóráinkon: a VÍZ volt. Nagyon sokrétűen dolgoztuk fel ezt a témát, s igyekeztünk rávilágítani éltető vízünk fontosságára, megóvására. Sokat fáradoztunk a mi Bükkös-patakunk környékének megtisztításában. A hét munkájáról árulkodnak a fotók, valamint a mellékletben megtalálhatók a héten megvalósított témák, a tanórákra lebontva.
 
 
Fotók:
 

 

VÍZ TÉMAHÉT

1.c osztály megvalósított programja

 

 

Március 18. hétfő:

OLVASÁS: 

Jön az árvíz! c. olvasmány (Gátépítés jelentősége. Szentendre folyója a Duna. Mobilgát haszna.)

TESTNEVELÉS:

Kisbán patakpart tavaszi rendbetétele. Vízvizsgálat, üledék-vizsgálat. Patakban élő állatok megfigyelése.

 

Március 19. kedd:

ÍRÁS:

-Folyóvíz meghatározása.

 -Folyóvizek sorba szedése, és leírása a füzetbe, helyesírásuk. (ér, csermely, patak, folyó, folyam)

-Állóvizek felsorolása: leírása a füzetbe

-A víz haszna az emberek, növények számára. Ezek leírása.

ÉNEK:

-Tavaszi szél vizet áraszt…-éneklése

-Által mennék én a Tiszán ladikon… -meghallgatása

-Tisza-partján mandulafa virágzik… -meghallgatása

 

Március 20. szerda:

TECHNIKA: Vízi járművek felsorolása, haszna, jelentősége. Hajó hajtogatása.

RAJZ: Hogyan óvnád meg vizeinket? Rajzok készítése egyéni elképzelések alapján.

 

Március 21. csütörtök:

KÖRNYEZET: Folyékony anyagok c. téma (a víz halmazállapotai)

NAPKÖZI: Séta a patak mentén: szemétgyűjtés a Kisbántól az Iskoláig az úton és a füves részen is, teljes szélességben

 

Március 22. péntek:

TESTNEVELÉS: Úszás, mint sport jelentősége. Úszás óra a V-8 uszodában.

KÖRNYEZET:  Téma: Vízszennyezés, plakát készítése

NAPKÖZI: Séta a Kisbánnal szembeni Tanösvényen a régi duzzasztóig.