Tanáraink

Igazgató

Stomp Ferencné biológia, technika szakos tanár, közoktatási vezető

Igazgatóhelyettesek

Fűné Páljános Tünde tanító pedagógia, ének-zene szakk.
Vörösné Szatura Ágnes angol, kémia szakos tanár, közoktatási vezető

Tanárok

Aranyos Orsolya pedagógiai-, gyógypedagógiai és családsegítő munkatárs
Baranyainé Németh Szilvia általános iskolai tanító rajz szakk.
Berényi-Szabó Sarolta Ildikó fizika, német nyelv és irodalom szakos tanár
Bíró Alexandra tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen
Böszörményi Julianna tanító ének-zene szakk., gyermektáncoktató, szociálpedagógus
Császár Csilla ének-zene, karvezető, hittan, erkölcstan tanár
Cseresznye Edit Anna tanító népművelés szakk., mentorpedagógus
Csuhai Piroska matematika, kémia szakos tanár, közoktatási vezető
Dobos Zoltán mérnöktanár, villamosmérnök
Dr. Szereczné Nyerges Ágnes tanító technika szakk., fejlesző pedagógus
Feketéné Mooréh Katalin tanító
Fű Dorottya magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
Fülöpné Csikász Katalin tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
Gallai Zsófia tanító francia műveltségi területen, fejlesztő pedagógus
Grudl-Turi Gábor rajz, vizuális komm., mozgóképkultúra, médiaism. szakos tanár, festőművész
Herber Ágota könyvtáros, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Horváthné Nagy Margit tanító testnevelés szakk.
Jancsó Katalin tanító közművelődés speciális kollégiummal
Jánosi-Kádár Boglárka tanító testnevelés műveltségi területen
Jeneiné Fazekas Bernadett tanító, drámapedagógus, gyermektáncoktató
Karádiné Godawszky Erzsébet tanító ének-zene szakk.
Kaszai Krisztina rajz, vizuális kommunikáció szakos tanár
Kelecsényi Rita fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus
Kertészné Ikvai Enikő tanító testnevelés szakk.
Kézdi Krisztina tanító, művelődés szervező
Kiss Mónika pedagógia szakos nevelő, tanító informatika műveltségi területen
Kozma Anett kommunikáció, tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
Ladányi Mónika Gabriella tanító
Majnekné Horváth Katalin orosz, angol, történelem szakos tanár
Mezeyné Gasparics Viktória tanító
Nagy Dezső testnevelés szakos tanár, tanító testnevelés szakk.
Némethné Dobos Krisztina tanító testnevelés szakk.
Pavluska Éva Margit magyar nyelv és irodalom szakos tanár, tanító testn. szakk., közokt. vezető
Puppán Gabriella gyógytornász, gyógypedagógia tanár
Szabó Ágnes Szilvia tanító
Szabó-Stárics Adrienn tanító
Szabóné Stelkovics Éva tanító, könyvtár szakk.
Szakács Éva földrajz, rajz szakos tanár
Szappanos Erna angol szakos nyelvtanár, kommunikációs szakember, erkölcstan oktató
Száraz Tímea okleveles magyar-, tantervfejlesztő tanár,
Szeszákné Stomp Katinka okleveles testnevelő-, tantervfejlesztő, gyógytestnevelő tanár
Szilágyi Szeréna matematika, fizika szakos tanár
Szűcsné Galánfi Villő Anna tanító testnevelés műveltségi területen
T. Kovács Anikó rajz, földrajz szakos tanár
Tirol Enikő tanító néptánc szakk., majorette oktató
Tóthfalusiné File Csenge okleveles alkalmazott matematikus, matematikatanár
Varga-Chikán Boglárka Anna tanító
Vida Alexandra Ágota okleveles történelem, magyar szakos tanár
Vörös Zsuzsa matematika, számítástechnika szakos tanár
Vrskovetz Anita testnevelés szakos tanár